Kunder Säger

Hur hjälper yogan våra kunder? Dessa svar är ihopsamlade anonymt via en kundenkät av både kvinnor och män i bred åldersskara. “Det är givande då lärarna också berättar lite om bakgrund och filosofi, det ger en bredare bild av yogan och jag…

Läs vidare!

Styr Ditt Liv: en yogisk överlevnadskurs

Söker du en ny sund väg i livet av lätthet, klarhet och glädje men har svårt att själv hållas på banan, eller inte vet var du ska börja? Har du tendens att påbörja hälsosamma val i livet, men två veckor senare hittar…

Läs vidare!

Ashtanga Yoga

En mer traditionell disciplinerad yogametod för dig som vill uppleva djupare dimensioner av livet och vardagen. En renande asana övning för både kropp och huvud där du utvecklar en yogarutin för din egen övning (hemma eller på mysore eller öppen studio). Timmarna…

Läs vidare!