ChiBall®

chiballlogo-1ChiBall är en träningsform från Australien där vi kombinerar rörelser med arom- och färgterapi. Träningen är främst inspirerad av traditionell kinesisk medicin (TCM) och läran om de fem elementen, vilket används i bl.a. Energy Yoga timmarna. Under lektionen använder vi färgade aromabollar för att stimulera kroppens energibanor, känslor och alla sinnen. Timmarna dras delvis på svenska och på finska.

Syftet med träningen är välmående och att verka för vitalitet och god hälsa.

Instruktör: Nina Eränpalo

 discipline-chiball

Comments are closed