Yoga?

Hyllat av såväl idrottare som utbrända arbetsnarkomaner. I yogaträningen syresätter vi, sträcker och bygger upp hela kroppen. Var och en av oss har unika kroppar, varför det är viktigt att lyssna till sin egen kropp och hedra sina egna gränser.

Vanliga “sidoeffekter” av träningen är:

  • Styrka
  • Smidighet
  • Uthållighet
  • Ökad intuition / känsla av själslig koppling
  • Ökad kroppsmedvetenhet
  • Bättre koncentrationsförmåga
  • Färre symptom av vardagsstress, ångest och depression
  • Mindre oro/bekymmer

Ursprungligen handlade yoga till största delen om meditation, där ett av målen är att att kunna kontrollera sin egen tankeverksamhet (1.2 yogah citta vrtti nirodah)

Stress är en avgörande faktor i många av våra moderna sjukdomar som i grund och botten handlar om att vi (oftast undermedvetet) riktar största delen av vår energi till vår tankeverksamhet i huvudet, precis på det vis som vi blivit lärda att göra i skolan sedan barn. För mycket energi i huvudet kan i längden leda till bl.a. huvudvärk, stress och nackstelhet (med mera). I yogan tränar vi kroppen i syfte att stimulera kroppens energikanaler (nadis eller meridianer), vilket gör att vi då har enklare att rikta vårt fokus ner från huvudet och ut i kroppen.

Det viktigaste verktyget i yogan är vår egen andning. Vi andas djupt för och låter andetagen diktera takten på rörelserna. De djupa andetagen ökar kroppens syreupptagningsförmåga och ökar förbränningen av bl.a. fetter, kolhydrater och proteiner i mitkondrierna i varenda cell i kroppen.

För att känna av yogans positiva och avstressande effekter bör man upprätthålla en regelbunden yogaträning, helst några minuter varje morgon, men starta i egen takt och lägg inga orealistiska mål för dig själv. Att hålla disciplinen på egen hand kan vara utmanande, varför det är bra att träna yoga i grupp med en sakkunnig och inspirerande ledare. Välj en yogalärare du gillar och som ger dig inspiration att hålla igång din egen träning. Prova gärna att yoga med olika lärare eftersom alla har sin egen stil att lära ut och belyser ofta olika saker.

Comments are closed