Ashtanga Yoga

IMG_4392En mer traditionell disciplinerad yogametod för dig som vill uppleva djupare dimensioner av livet och vardagen. En renande asana övning för både kropp och huvud där du utvecklar en yogarutin för din egen övning (hemma eller på mysore eller öppen studio). Timmarna är som vanligt öppna för alla intresserade och är således inte en sluten grupp.


Ashtanga Nybörjargrupp (må kl 19:45 – 21:00)

En ledd ashtangatimme för nybörjare i ashtanga. Du har möjligen gått en ashtanga grundkurs eller besökt ett par Basics I timmar och är bekant med yoga och behärskar solhälsningar. Vi börjar på hösten gå igenom mer och mer av ashtanga serien och lär oss mantror, vinyasor och fundamentala-, stående- och sittande serien samt slutrörelser. Vi hinner inte med allting under en timme, så timmarna struktureras lite olika varje gång och vi hittar individuella lämpliga modifieringar för olika ställningar vid behov. Så småningom blir du redo att delta i mysore ashtanga timmar (läs nedan). Även om detta är en nybörjargrupp behöver du ha erfarenhet av yoga från tidigare för att börja i denna ledda grupp.

IMG_4403Ashtanga Mysore
Egenträning av ashtanga serien med assistans av lärare. Vi börjar öppningmantran samtidigt och jobbar därifrån på egen hand vidare med ashtanga asana serien som börjar med solhälsning A och solhälsning B. Ashtangayoga enligt Sri K. Pattabhi Jois tradition. Enligt denna traditionen så gör vi Ashtangasekvensen i takt med vår egen andning. Vi memorerar ordningen och lär oss namnen på alla asanas. Vi tar inte nya positioner när vi själva tycker utan väntar tills läraren visar oss nästa övning. Behöver du modifiera en övning fråga din lärare. Känner du dig osäker på ordningen i sekvensen fråga läraren. Serien finns att få på papper om man glömmer bort vilka ställningar som kommer i vilken ordning. Då man är färdig med sin träning vilar man en stund i död mans ställning (shavasana) och sakta avlägsnar sig. Att lära sig alla vinyasor (andning + rörelse) kräver tid och övning, och är inte något du behöver behärska för att delta i den här timmen.

Comments are closed