Seasonal Yoga

5-elementsSeasonal Yoga är en timme som lämpar sig för alla, även nybörjare och längre hunna yogin. Syftet är att bli i balans med naturens krafter året runt. Vintern är en tid för med meditativa rörelser (yin), medan vi mot sommaren rör oss mot kraftigare mer dynamiska övningar (yang, ex. ashtanga).

Vi följer de fem elementen och fem årstiderna:
– Trä (vår, stigande yang)
– Eld (sommar, utåtstrålande yang)
– Jord (sensommar, tillbakadragen yang)
– Metall (höst, nedåtgående yin)
– Vatten (vinter, full yin)

Genom att följa vardagen, kosten och övningarna enligt årstiderna håller vi även en bättre hormonbalans i kroppen och bättre balans i vårt vardagliga liv. De fem elemeten representeras även av 5 organpar i kroppen som vi lägger mer fokus på under de olika årstiderna. Exempelvis representeras vattenelementet av njurar och urinblåsa i kroppen, de organ som styr rädslor i kroppen (ex. rädd att prata inför folk, rädd att visa sitt sanna jag, rädd att byta jobb…)

Vi ses i yoga salen!

Namasté,
Alex

Comments are closed